Integrovaný systém kvality a životního prostředí

Jakost a environment

Firma má zaveden a certifikován systém jakosti podle ISO/TS 16949:2009. Historie certifikace sahá do r. 2002, kdy organizace byla certifikována společností RW TÜV podle normy EN ISO 9001:2008 v oboru "Výroba zápustkových výkovků".

V roce 2005 byl systém jakosti rozšířen podle normy pro automobilový průmysl ISO/TS 16949:2009 a EN ISO 14001:2004.

V průběhu roku 2017 a 2018 přecházíme na korporátní model certifikace integrovaného systému managementu zahrnující oblast kvality, životního prostředí a hospodaření s energií v kovárně ALPER a.s. a mateřskou společností Kovárna VIVA a.s. ve Zlíně. Sjednocení integrovaného systému managementu je zaměřeno na úspěšné plnění všech požadavků zainteresovaných stran v místech působnosti kováren ALPER a VIVA, a z nich vyplývajících závazných povinností - zejména v oblastech legislativy a životního prostředí.

Korporace má stanovenou integrovanou politiku systému managementu kvality, jejíž plné znění naleznete zde. Dále strategii korporace, kterou naleznete zde.

 

Copyright © 2006 Alper a.s.
webdesign: weto.cz webhosting: kom.cz