Integrovaný systém kvality a životního prostředí

Jakost a environment

Firma má zaveden a certifikován systém jakosti podle ISO/TS 16949:2009. Historie certifikace sahá do r. 2002, kdy organizace byla certifikována společností RW TÜV podle normy EN ISO 9001:2008 v oboru "Výroba zápustkových výkovků".

V roce 2005 byl systém jakosti rozšířen podle normy pro automobilový průmysl ISO/TS 16949:2009.

Současně si organizace stanovila priority ochrany životního prostředí s cílem minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Do systému jakosti byl integrován environmentální systém podle normy EN ISO 14001:2004 s jeho certifikací současně se systémem jakosti v r. 2005.

V dané souvislosti firma vyhlásila své priority deklarované v Politice jakosti a EMS:

  1. Rozšiřování a zkvalitňování dodávek zápustkových výkovků včetně dodávek pro automobilová průmysl pro zákazníky v České republice a zemích Evropské unie.
  2. Zefektivnění systému jakosti vč. ekonomického řízení firmy tak, aby došlo k optimalizaci činnosti a nákladů a tím zabezpečení kapacitních a finančních zdrojů pro rozvoj firmy. Zajištění konkurence schopných cen a flexibility v případě požadavku trhu.
  3. Dlouhodobým záměrem v produkci i prodeji výkovků je práce bez chyb. Dosažení tohoto záměru je možné pouze za předpokladu výrazného meziročního snížení zákaznických reklamací a vnitřních vadných výrobků a současně trvalé zlepšování všech činností firmy.
  4. Minimalizování vlivů na životní prostředí u všech procesů a efektivní využívání energií neobnovitelných zdrojů.
  5. Dodržování právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí. Udržovat kooperativní vztah k veřejné správě a vést otevřený dialog s veřejností.
  6. Podporovat vědomí odpovědnosti za ochranu životního prostředí u všech pracovníků firmy.
 

Copyright © 2006 Alper a.s.
webdesign: weto.cz webhosting: kom.cz