Program ochrany životního prostředí

Environment managment system (EMS) má řadu prvků společných se systémem managmentu jakosti (QMS), který byl v naší akciové společnosti úspěšně zaveden a v současné době efektivně rozvíjen na bázi normy pro automobilový průmysl ISO/TS 16949.

Managment životního prostředí se v naší firmě řídí deseti zásadami ochrany životního prostředí:

 1. Ochrana životního prostředí jako firemní zásada
  Respektování životního prostředí je jednou z našich podnikových zásad. Jakost výkovků, hospodárnost a ochrana životního prostředí jsou pro nás cíle stejně důležité.
 2. Snižování vlivu na životní prostředí
  Ochrana životního prostředí se týká všech procesů a postupů v naší firmě. patří sem především šetrné využívání zdrojů, zabraňování haváriím a minimalizace jejich případných dopadů.
 3. Odpovědnost pracovníků
  Ochrana životního prostředí je úkolem každého pracovníka. Mezi úkoly vedení patří vytváření a neustálé upevňování vědomí spoluodpovědnosti za životní prostředí.
 4. Průběžné zlepšování
  Během procesu průběžného zlepšování pracujeme s vědomím možného vlivu naší veškeré podnikatelské činnosti na životní prostředí a se snahou o snižování tohoto vlivu.
 5. Legislativa
  Přísně dodržujeme zákony a předpisy na ochranu životního prostředí.
 6. Technika na ochranu životního prostředí
  Pro ochranu životního používáme za současného dodržování hledisek hospodárnostiveškerou dostupnou techniku.
 7. Řízení ochrany životního prostředí
  V současné době máme nastaven systém ochrany životního prostředí, který stále rozvíjíme. Patří sem organizace s jasnými kompetencemi a definovaným delegováním úkolů.
 8. Dodavatelé
  Dodavatele zapojujeme do svých opatření na ochranu životního prostředí.
 9. Práce s veřejností
  Využíváme kooperativních vztahů s úřady a vedeme otevřený dialog se spolupracovníky a veřejností.
 10. Sledování životního prostředí
  Pravidelně kontrolujeme dodržování výše uvedených zásad a dbáme na účinnostnašeho systému ochrany životního prostředí. Výsledky kontrol se vyhodnocují. Nutnázlepšovací opatření se prosazují průběžně.
 

Copyright © 2006 Alper a.s.
webdesign: weto.cz webhosting: kom.cz